مال کسی شو که قدرتوبدونه،قدرداشتنتو،قدر وجودتو


قدر ذره ذره باتوبودنو...


نه کسیکه وقتی توروداره میتونه به بقیه هم فک کنه!!!


مال کسی شو که وقتی باهاش قهری به خودش اجازه نده،


 حتی به یه نفردیگه هم فک کنه...


مال کسی شوکه معنای عشقودرک کرده باشه...


بهونه عشق،به رفتاروعمل آدماست نه به حرف زدنشون...


تنهابایه کادونمیشه عاشقانه بودن رو ثابت کرد!


وبا یه کادو گرفتن نمیشه ضمانتی روموندن کسی کرد!


عشق حریم وحرمت داره.


اینوبفهمین...!! کسی رو واسه سرگرمی نبایدخواست.


میخوای سرگرم شی بروشهربازی،دل آدما بازیچه نیست...!!
 

هرکه گفته فراموش می شود!


دروغ گفته است!بهانه آورده است!


تاشایدخودش را دلداری دهد!


فراموش نمی شود!


تا ابد می ماند!قصه دلدادگی!


حتی اگرمتنفرشوی!ببری!دور شوی!


سایه اش را با تیربزنی!


بازهم هست!بازهم یک چیزی!یک جایی!


توراپرت می کند به تمام خاطرات خوب!


وفقط!حسرت باقی می ماندوبی قراری!

تشکر از همراهیتان امید وارم از این پست خوشتان آمده باشد

 مصطفی  مدیر سایت

(¯`v´¯)
`*.¸.*´ ?
¸.•´¸.•*¨) ¸.•*¨)?
(¸.•´ (¸.•´ .•´ ¸¸.•¨¯`•.
(¯`v´¯)
.`·.¸.·´ ?
¸.·´¸.·´¨) ¸.·*¨)
(¸.·´ (¸.·´ .·´ ¸