ابرهایی که توی این عکسند

 

 

 

 


تا حالا باید جایی باریده باشند

 

 

 

 


بی گمان

 

 

 

 


گلهای زیادی را رویانده اند

 

 

 

 


و بی گمان یکی از آن گلها را کسی برای معشوقه اش برده

 

 

 

 


فکر میکنم معشوقه باید لبخندی زده باشد از شادی

 

 

 

 


بی آنکه بداند

 

 

 

 


ما

 

 

 

 


در این عکس

 

 

 

 


چقدر

 

 

 

 


غمگین بوده ایم