سالروز خیانت

تمـــام زندگی ایت

 

 


به تمام لحظات عاشقـــانه مان

 

 


نخواهد گذشت خــــائن

 

 


سالروز حســــرت خوردنت مبارک

 

 

 

کی گفته همه خیانت ها خوب نیست؟ برا من که خیلی خوب شد :) - راستش هروقت به این قضیه فکر

 

 

میکنم که اگه خیانت نمیکرد باید یک عمر با بی آبرویی زندگی میکردم .... تنم میلرزه