کلبه ی عاشق

سکوت تنهایی شب در کلبه ای خاموش

 

سـפֿـت تریـטּ בو رآهـﮯ

 

בو رآهـﮯ بیـטּ فـرآموش ڪَرבטּ و انتظـآر است

 


گـآهـﮯ ڪآمـل فـرآمـوش مـﮯڪُنـﮯ

 

 
و بعـב مـﮯبینـﮯ ڪـﮧ بـآیـב مـنتظـِر

 

مـﮯمـآنـבﮮ و گـآهـﮯ آنقـَבر مـنتظـِر

 

مـﮯمـآنـﮯ ڪـﮧ
مـﮯفهمـﮯ زوבتـر

 


از ایـטּها بایـב
فـراموشمـﮯڪرבﮮتشکر از همراهیتان امید وارم از این پست خوشتان آمده باشد

 مصطفی  مدیر سایت

(¯`v´¯)
`*.¸.*´ ?
¸.•´¸.•*¨) ¸.•*¨)?
(¸.•´ (¸.•´ .•´ ¸¸.•¨¯`•.
(¯`v´¯)
.`·.¸.·´ ?
¸.·´¸.·´¨) ¸.·*¨)
(¸.·´ (¸.·´ .·´ ¸