صدای گام های تو ضربان زندگی من است با من راه بیا هنوز تشنه ی زنده بودنم

بماند که بی بهانه رفتی و ...بماند که بی بهانه رفتی و

 

 

 
هیچ سخاوتی در کار نبود

 

 


بماند که بی اعتنا به حقوق بشر

 

 


مرا در بند چشمانت کرده ای

 

 


بماند که بعد از تو،

 

 


حتی قناری ها هم بهانه گیر شده اند

 

 


و شمعدانی

 

 


لب به آب نمی زند

 

 


اصلا بماند

 

 


که با رفتنت

 

 


ستاره ها بی ماه مانده اند

 

 

...

اینها همه بمانند

 

 


میشود ببوسمت؟همین الان؟ همین جا؟

 

بماند که بی بهانه رفتی و ...

موافقین ۱ مخالفین ۰
Mostafa